Effectief contractmanagement

Effectief contractmanagement

Contracten app

Onze Contracten app Dé plek waar de contractgebruikers (publieke én private sector) en leveranciers elkaar vinden.
U kent het vast wel; na een lange, vaak intense en soms moeizame, onderhandeling wordt een contract gegund. Als het heel goed is gegaan, op basis van duidelijke, transparante en uniforme criteria. Uw inkoper, buyer, supply chain specialist, supply chain engineer of hoe hij of zij ook genoemd wordt ,heeft met het mes tussen de tanden de beste ‘deal’ gemaakt voor uw bedrijf of organisatie. Natuurlijk is het tegenwoordig anders. We hebben het over gezamenlijke belangen, de leverancier moet er immers ook beter van worden. Mogelijk heeft u zelfs op basis van moderne aanbestedingsvormen uw contract aanbesteed. Hoe dan ook; het contract is gegund, de tarieven vastgelegd in een fantastisch lijvig document en uw inkoper focust al weer op de volgende uitdaging.
Dan bent u ‘zomaar’ een tijd verder. Uw bedrijf of organisatie maakt gebruik van het nieuwe contract al weet u vaak niet precies hoe goed dit gaat. U hoort wel dat uw inkoper druk bezig is met nieuwe aanbestedingen en dat het werk doorgaat. Als u al verder bent zult u waarschijnlijk gebruik maken van een goed administratief systeem waarin uw contract vastligt met alle belangrijke informatie. Maar hoe zorgt u er nou voor dat u op elk moment gerust kunt zijn over uw contract, waarschijnlijk niet alleen over dit contract maar over al uw contracten. Want weest u eens eerlijk; voldoen ze nog wel aan de criteria die u nu zou stellen? Weten alle gebruikers wat er van ze verwacht wordt? Ook degene die ver weg ‘in het veld’ zijn of haar werk doet?
Het beheer van al uw contracten op een proactieve en professionele wijze zorgt dat uw gebruikers tevreden zijn en het contract gebruiken zoals het bedoeld is. In plaats van statische registraties doormiddel van rapporten over leveranciers en/of leveringen kunt u veel beter uw eigen mensen in een besloten Social Internet omgeving direct laten communiceren met de leveranciers. Uw contractmanagers kunnen ‘live’ communiceren met de gebruikers en de leveranciers en zo bijdragen aan een optimaal contractgebruik.

Een online platform waar het contractmanagementteam en de gebruikers snel en laagdrempelig kunnen communiceren.

A.E. (Bram) Bos – Contractmanagement Dag 2017

BuyWays Internet uit Groningen is een dynamisch en professioneel bedrijf dat voor grote opdrachtgevers in Nederland websites, portals en op Internettechnologie gebaseerde applicaties en apps ontwikkelt. Inmiddels gebruiken een aantal van deze opdrachtgevers de Contracten app en het Contractgebruikersportal. In de publieke en private sector vinden medewerkers van aanbieder en vrager elkaar als het gaat om contract-gerelateerde zaken. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat hiermee contracten veel sneller gebruikt worden zoals ze bedoeld zijn. Met voor iedereen begrijpelijk en eenvoudig toegankelijke interfaces en begrippen, is de toegang tot het portal laagdrempelig en nodigt het uit tot terugkomen.
Uw contractmanager(s) kunnen zicht nu richten op proactief managen van de contracten. Niet langer moet op basis van verouderde informatie achteraf iets bijgestuurd worden. Door zelf in het portal actief te zijn en alle discussies te monitoren kan direct ingesprongen en indien nodig bijgestuurd worden. De gebruikers zullen weer tevreden zijn en bevestiging zien dat het contract voor hen werkt. Leveranciers zullen minder last hebben van verkeerde uitvraag of foute specificaties. De kans dat het rendement toeneemt is hiermee alleen maar groter geworden. Goed voor de leverancier en uiteindelijk dus voor u!

Laat ons platform uw contractmanagement effectief ondersteunen:

 • Flexibel

  Volledig in te richten naar de wensen van uw organisatie.

 • Schaalbaar

  Ongelimiteerde hoeveelheid contracten en gebruikers.

 • Degelijk

  De privacy van uw gebruikers wordt gewaarborgd.

 • Bewezen

  Reeds ingezet door meerdere organisaties wereldwijd.