Tweenul.nl

Tweenul.nl

Tweenul.nl

Tweenul.nl is dé amateurvoetbalsite van Noord en Oost-Nederland met alle informatie over het amateurvoetbal in de regio. Van dag tot dag wordt het actuele nieuws over het amateurvoetbal in Noord-Nederland gevolgd. Natuurlijk staan alle uitslagen op de site en is het actuele programma te zien. Al het nieuws over voetbalactiviteiten in het Noorden en Oosten zijn overzichtelijk ondergebracht in verschillende regio’s. Maar Tweenul biedt ook columns en video’s en een dagelijkse nieuwsbrief.

NDC Mediagroep

TweeNul.nl is een product van NDC mediagroep. Via drie dagbladen en bijna veertig weekbladen voorziet NDC mediagroep de lezers en adverteerders van nieuws en informatie. De Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad kennen een lange uitgeef traditie. Naast de dagbladen verschijnen er in vele steden en dorpen lokale huis-aan-huisbladen. De kranten voelen zich verbonden met hun lezers en met de regio en tonen dit onder andere door op te treden als sponsor van evenementen.

Tags

Deze case bevat geen tags.